kalandus-
sektor eestis

numbrites

Oleme uhked oma tegemiste üle

2019. aastal püüdis kala 28 traallaeva, mille peamasinate koguvõimsus oli 9144 kW ja kogumahutavus (GT) 3586. Laevade keskmine vanus oli 32 aastat ja neil töötas kokku 144 inimest. 2019. aastal oli Eesti kalapüügilubadele kantud kokku 2370 kalurit, kellest 1690 püüdis kala ainult rannikumerest, 432 ainult sisevetest ja 248 nii rannikumerest kui ka sisevetest. Kokku oli Eesti rannikumere kalapüügilubadega kalureid 1938.

Scroll to Top